top of page

Residència

Què es una residència ?

 • La cessió d’un espai a una companyia perquè pugui fer realitat un projecte teatral. L’assessorament i seguiment del projecte. Entrar dins el circuit del Centre Figura poden actuar en els seus espais i festivals.

Què us oferim?

 • Una sala d’assaig, a concretar amb cada companyia. Hi podreu venir a assajar entre les 9 h i les 16 h. Tardes després de les 16:30 i caps de setmana horari a convenir.

 • Estrenar el projecte al Centre Figura dins la seva programació estable. Entre la companyia i l’entitat es decidirà quantes vegades es representarà, amb un mínim d’1 funció i un màxim de 3.

 

 • La setmana prèvia a l’estrena podreu fer els assajos i el muntatge a l’escenari de Santa Eulàlia, disposant del material tècnic de la sala. 

 • Us donarem suport en la difusió i publicitat del projecte a través de cartelleria, web i xarxes socials del Centre Figura.

Què us demanem?

 • Que ens sol·licitis per email: centrefigura@gmail.com el formulari d'inscripció.

 • Que formeu part d’una companyia integrada per estudiants o professionals de les arts escèniques.

 • Que tingueu un projecte teatral clar i pressupostat, amb una proposta artística i tècnica clara i ganes de tirar-lo endavant.

 • Que no hàgiu estrenat aquest mateix projecte amb anterioritat.

 • Que tingueu un responsable tècnic de la companyia.

 • Que utilitzeu la marca Figura com a coproductor de l’espectacle en cas de programació i itinerància de l’espectacle.

 • Que estigueu en possessió dels drets d’autor de l’obra en cas que en tingui i que us feu càrrec de les despeses que hi estan vinculades.

 • Que signeu un conveni de col·laboració amb Centre Figura.

Quin serà el període de residència?

 • Projectes:obert permanentment

 • Assajos: Inici setembre 2022.

 • Estrena: a pactar amb Centre Figura.

Qui seleccionarà les propostes i quins criteris seguirà?

 • Una comissió artística formada per: un membre de la junta directiva de Centre Figura, i professors i professores del Centre de Creació de Centre Figura.

 • La comissió valorarà positivament que el projecte: 

 • Sigui innovador.

 • Tingui sostenibilitat econòmica.

 • Sigui respectuosa amb la inclusió de gènere i valors de diversitat.

 • Tingui prevista una itinerància posterior a l’estrena a Centre Figura.

 • Tingui valor artístic.

 • Potenciï la cooperativitat.

 • Treballi la sostenibilitat i el concepte de cultura km.0 de Centre Figura.

bottom of page